Eesti Tööandjate Keskliit

Meie missioon on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.

Tööandjate Keskliit ühendab endas kõiki peamisi majandusharuliite ja paljusid Eesti suurettevõtteid. Kokku esindame me otse ja läbi haruliitude rohkem kui 2000 Eesti ettevõtet, mis omakorda on tööandjaks 250 000 töötajale.

Uudised

Algatused

2% klubi

Kes me oleme?

 • Oleme kogukond arendusjuhtidest ja ettevõtjatest, kes investeerivad oma ettevõtete käibest 2% või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse.
 • Tahame populariseerida teadus- ja arendustegevust (T&A) ettevõtjate hulgas läbi eeskujude, edulugude ja ideede.
 • Kaasame T&A mahukad ettevõtted Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoja (TIKK) tegevusse teadmuse ja võrgustiku loomiseks.
 • Eesti Tööandjate Keskliit on võtnud oma südameasjaks uue hoo andmisele innovatsioonile erasektoris ning soovime T&A kogemusega ettevõtteid ka avalikkuses eriliselt esile tõsta ja neid Eesti elu edendamisse aktiivselt kaasata.
 • Ootame ka Sind uuendusmahukate ettevõtete ehk 2% klubiga liituma. Liitumine on tasuta. Liikmeteks ootame ettevõtjaid, kes investeerivad vähemalt 2% oma käibest või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse. 
 • Kui oled ühe või mõlemad tingimused täitnud ja soovid klubi tegemistes koos teiste Eesti uuendusmeelsete ettevõtetega kaasa lüüa, täida 2% klubi registreerimisvorm
https://youtu.be/2u0BP-e8Ums

EV President Kersti Kaljulaid ja Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo allkirjastasid 2% klubi asutamise kokkuleppe 25.03.2021

Väärtus, mida loob kuulumine 2% klubisse

 • Positiivne turundus ja staatus, mida annab kuulumine innovatiivseimate Eesti ettevõtte hulka. Liikmetel on õigus kasutada 2% klubimärgist kodulehel ja/või oma toodetel.
 • Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (varasem EAS) ja Tööandjate iga-aastasel ettevõtlusauhinna konkursil on „Aasta uuendaja“ kategoorias 2% suunamine teadus- ja arendustegevusse olulise kaaluga kriteeriumiks.
 • Partneriotsingu võimalus ning teadus-arenduse ja innovatsiooni (TAI) koostööinfo saamine.
 • Parimate praktikate, kogemus- ja edulugude jagamine ning innovatsioonikoostöö annab võimaluse enese reklaamimiseks nii Eestis kui väljaspool.
 • Osalemine rahvusvahelistes T&A võrgustikes ja esindusorganisatsioonides.
 • Tervise Arengu Instituudi poliitikakujundajate esimene kontakt ettevõtlussektoris on Tööandjate Innovatsiooni Käivituskoda (TIKK), mille kaudu on ka 2% klubi liikmetel võimalus nõuandjana poliitikakujundusse panustada. TIKKi liikmeks saavad astuda ainult keskliidu liikmed – vaata, kuidas saada Tööandjate Keskliidu liikmeks.

Lähtekoht ja ambitsioon

Oleme seadnud Eestis eesmärgi, et ettevõtlussektor investeeriks T&A-sse 2% SKP-st. Aastal 2020 oli T&A kulude osakaal 0,98% – seega omajagu teed on veel käia.

Statistikaametile on ca 160 ettevõtet teada andnud, et nende kulutused teadus-arendustegevusele moodustavad vähemalt 2% käibest. Usume, et selliseid ettevõtteid on Eestis isegi rohkem, kuid koondnäitaja viimine 2%-ni SKP-st eeldab T&A tegevuse senisest palju laiaulatuslikumat väärtustamist ja Eesti ettevõtete koguarvu arvestades praeguselt tasemelt mitmekordset kasvu. 

Kust stardime ja kuhu tahame jõuda?

Oleme seadnud Eestis eesmärgi, et ettevõtlussektor investeeriks T&A-sse 2% SKP-st. Aastal 2019 oli T&A kulude osakaal 0,86%.

Teame, et Eesti Statistikaametile on ca 160 ettevõtet raporteerinud, et nende kulutused teadus-arendustegevusele moodustavad vähemalt 2% käibest. Me usume, et neid ettevõtteid on isegi rohkem, kuid koondnäitaja viimine 2%-ni SKP-st eeldab selle arvu mitmekordistumist. 

Mis on T&A tegevus?

Kõige lihtsamini lahtiseletatuna – see on teadlasi või ettevõttesisene teaduslikke meetodeid kaasav tegevus uudse toote, tooteomaduse või protsessi arendamiseks. T&A all ei mõelda üldiselt mõne mujal juba toimiva lahenduse ülevõtmist, vaid eelduseks on (rakendus)teaduslikud uuringuid ettevõtte sees või teadlaste otsene panus.

Loe täpsemalt teadus-arendustegevusest siit

2% Klubi liikmed

2% klubi logo ja liikmemärgis

Manifest 2022

Kiirete muutuste ajastul sõltub Eesti inimeste heaolu sellest, kui kiiresti suudame uute tingimustega kohaneda ja kriisideks valmis olla.

Just seda tahavad Tööandjate Keskliidu liikmed värske tööandjate manifestiga "Aeg on olla ajast ees" poliitikutele, ettevõtjatele ja kogu Eesti rahvale südamele panna. Loe siit 50 ettepanekut võtmevaldkondades.

Ukrainaga seotud info tööandjatele

Sõda pole veel läbi. Abi on vaja ja abistamiseks on palju mooduseid. Lood aitamisest aitavad omakorda inspireerida ja anda jõudu teistele. Nii kutsuvadki Eesti Rahva Muuseum, Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium kõiki Ukraina sõpru appi, sedapuhku oma lugusid rääkides.

Tööandjate Keskliit on Eesti riigile tõsiseltvõetav sotsiaalne partner, mille hääl ja sõna on aina tugevamalt kõlama hakanud. Liidu liikmeid ühendades ning nende nimel kõneledes, muutub edastatav sõnum veenvamaks ja kaalukamaks. Usume, et iga otsus ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile – inimestele, partneritele, klientidele, kohalikule kogukonnale. Tööandjate Keskliidu liikmena saame ise hõlpsamini kaasa rääkida Eesti tööstuse tuleviku teemadel ning olla partneriteks edukama ja väärtustloovama ettevõtluskeskkonna kujundamisel. Sel viisil panustame nii tööstussektorite kestlikusse, tööhõivesse, töötajaskonna ja kogukonna heaollu kui ka Eesti riigi arengusse üldiselt.

Ahti Asmann
Viru Keemia Grupp AS

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on üks Tööandjate Keskliidu asutajaliikmetest. Meie sektor on väga tööjõumahukas ja on oluline, et nii töötajate kui tööandjate huvid oleksid tasakaalukalt esindatud ka seaduseloojate ees. Seda rolli on keskliit väärikalt täitnud. Hindame liidu professionaalset meeskonda, pikaajalisi kogemusi ja erialaliitude pidevat kaasamist ka töörühmade kaudu. Teame, et läbi Tööandjate Keskliidu oleme heas inforuumis ja saame kaasa rääkida olulistes küsimustes, milles poliitikud muidu ilma ettevõtjate kaasamiseta ehk liialt omapäi tegutseksid.

Killu Maidla
Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tööandjate pooltund

Eesti inimeste käekäik sõltub olulisel määral sellest, kuidas läheb meie ettevõtetel. Eesti Tööandjate Keskliit koondab enda alla enam kui 2000 tööandjat, kelle panus aitab kasvatada Eesti majandust ja inimeste heaolu. Kuhu suunas meie majandus liigub? Millised on tööandjate väljakutsed ja võimalused? Kuula, mida räägivad oma ala tipptegijad.

Vaata vanemaid podcaste siit https://soundcloud.com/pooltund

Annetame Aega

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields